K6 afgestudeerd

Weer 13 nieuwe kaderhuisartsen hart- en vaatziekten die de eerste lijn van Nederland komen versterken.

Zij helpen mee de hart- vaatzorg in de eerste lijn op een hoger plan te brengen door mee te praten met zorggroepen en het inhoudelijke beleid mee te bepalen. Zij zijn betrokken bij het maken van transmurale afspraken met specialisten in de regio en geven onderwijs aan collega huisartsen en praktijkondersteuners. Om naar het een en ander te noemen.

Kaderhuisartsen zijn ook steeds meer betrokken bij landelijke gremia als de DCVA en CONNECT, richtlijn-commissies van de FMS en het NHG, en ook binnen de HartvaatHAG zijn er verschillende functies te vervullen.

Extra handen zijn dus meer dan welkom, K6 gefeliciteerd !