VBA very brief advice online !!

De e-learning VBA is online. Dit is een uitstekende manier om keer op keer het stoppen met roken met je patiënt te bespreken. Niet belerend, niet lastig of tijdrovend nee; je geeft een kado! zie hier een korte inleiding: voor deelname aan de scholing volg deze link

Live webinar: Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen

nu inschrijven woensdag 23 juni 2021, online Drie leden van de Standaard-commissie bespreken de belangrijkste wijzigingen van de Standaard 2021. Die is op belangrijke punten aangepast, waardoor een goede voorbereiding noodzakelijk is. Zo wordt er niet langer gesproken van ‘systolisch’ of ‘diastolisch’ hartfalen maar van hartfalen met een al dan niet verminderde ejectiefractie (HFpEF, HFmrEF …

Lees meer

Integrated management of atrial fibrillation in primary care: results of the ALL-IN cluster randomized trial

De studie waar Carline van den Dries vorig jaar op promoveerde laat een zeer opvallend positief resultaat zien van geïntegreerde zorg zoals de huisarts dat met de POH levert ten opzichte van gebruikelijke zorg. Een goed netwerk met cardioloog en stollingsarts is een voorwaarde. voor een korte samenvatting volg de volgende link: https://huisarts.bsl.nl/integrale-zorg-halveert-sterfte-bij-boezemfibrilleren/

Belangrijk artikel Erik Buskens in Volkskrant

Erik Buskens is hoogleraar Health Technology Assessment aan het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. In de Volkskrant van 20 november 2020, staat een belangrijk essay van zijn hand met de titel Overheid, durf te betuttelen als het gaat om de volksgezondheid. De HartvaatHAG staat voor preventie van hart- en vaatziekten, een mooie uiteenzetting van dat gedachtengoed, …

Lees meer

Plannen uitbreiden scholingsaanbod

Twee belangrijke en leuke aanvulling op ons scholingsaanbod staan op stapel, natuurlijk online! Continue scholing CVRM: we gaan per jaar 10 korte online scholingen maken rond het thema CVRM in de ruimste zin. De scholingen worden voor een half uur geaccrediteerd, je abonneert je telkens voor het hele jaar voor 5 accreditatiepunten. Casus bespreking: we …

Lees meer

Advies HartvaatHAG ketenzorg in Coronatijd

Spreekuur POH De groep patiënten die gebruik maakt van de ketenzorg behoort tot de kwetsbaren en hebben dus minder weerstand en zullen daarom eerder en ernstiger ziek worden van een besmetting met het COVID-19 virus. Direct contact moet daarom zo veel mogelijk vermeden worden. Als dat contact wel noodzakelijk wordt geacht, neem dan de meest …

Lees meer

CVRM voor gevorderden online

Ook in deze Corona-tijd wilt u, als huisarts, praktijkondersteuner of eerstelijns-verpleegkundige, up to date blijven. Daarom is de HartVaatHAG-nascholing Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor gevorderden omgezet naar een online versie. Deze e-learning is voor huisartsen en praktijkondersteuners die al een tijdje aan de slag zijn met de nieuwe standaard CVRM. U wordt meegenomen in een viertal casus, waarin …

Lees meer

Onderwijs HartvaatHAG in Coronatijd

De HartvaatHAG heeft een uitgebreid actueel scholingsaanbod op het gebied van hart- en vaatziekten in de eerste lijn. In deze tijd van Corona is het voorlopig niet mogelijk om klassikaal onderwijs te verzorgen. Om als huisarts, praktijkondersteuner of eerstlijns-verpleegkundige toch up to date te blijven heeft de HartvaatHAG een paar nieuwe initiatieven genomen. Ten eerste …

Lees meer

Bloeddruk meten in Coronatijd

Hoe om te gaan met thuismetingen en uitgeleende meters in de tijd van COVID-19 Om een geprotocolleerde thuismeting te doen is het nog steeds goed mogelijk om meters uit de praktijk uit te lenen. Bij terugkomst moeten ze huishoudelijk gereinigd worden, gewoon met een sopje. Mocht er verdenking zijn dat de meter in aanraking is …

Lees meer

Scholingsaanbod; ECG onderwijs

Vanaf 2020 bieden wij een meerdaagse cursus ECG voor niet cardiologen aan. Deze cursus biedt u handvatten om in de huisartspraktijk zelf veilig ECG’s te maken en te beoordelen op huisartsgeneeskundig relevante pathologie. Opzet ECG-onderwijs HartvaatHAG 2020 Het onderwijs is modulair opgebouwd; Indicaties voor een ECG in de eerste lijn  Het ECG maken, kwalioteit beoordeling Hoe werkt …

Lees meer