Uitkomsten enquête atriumfibrilleren

In het tweede kwartaal van 2023 is geïnventariseerd op welke wijze regio’s volgens de richtlijnen atriumfibrilleren werken. Kaderhuisartsen en cardiologen ontvingen een vragenlijst. Via de kaderhuisarts vulden ook algemene huisartsen de vragenlijst in. Ingegaan is op beroertepreventie, screening, behandeling en follow-up, samenwerking en verbeterpunten volgens de respondenten. 

De uitkomsten helpen in het actualiseren van de regionaal transmurale afspraak (RTA) waarmee u waarschijnlijk binnenkort een start gaat maken vanwege de herziening van de NHG-standaard. De inventarisatie is uitgevoerd door NVVC Connect en vindt u hier.