Scholingsaanbod HartvaatHAG

De HartVaatHAG heeft een uitgebreid scholingsaanbod. De scholingen worden gemaakt om kaderhuisartsen hart- en vaatziekten te ondersteunen. Scholingen worden door kaderhuisartsen verzorgd. Daarnaast hebben we ook een online scholingsaanbod.

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek en eerstelijns verpleegkundigen

Onderwerpen waarover HartvaaHAG onderwijs aanbiedt zijn de volgende:

De volgende scholingen zijn online te volgen. Zij kunnen als update gebruikt worden of als voorbereiding voor een van de scholingen. De e-learnings worden in samenwerking met SCEM

 • De kosten voor de programma’s bedragen 750 euro per dagdeel, 
 • Link naar overzicht van de kosten per scholing
 • Voor het meermaals geven van dezelfde scholing is er een kortingsregeling
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 • Reiskosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.
 • informatie en bestellingen per mail bij ons secretariaat
 • medisch inhoudelijke vragen per mail bij onze scholingscommissie
 • hier vind je informatie over de tweejarige kaderopleiding Hart- en vaatziekte
terug naar boven

CVRM onderwijs ondergaat een grote update in verband met de nieuwe transmurale richtlijn en standaard. Na de zomer 2024 wordt de nieuwe standaard verwacht en is het onderwijs klaar. De onderdelen zijn:

 • Update nieuwe standaard CVRM; verschillen tussen nieuwe en oude standaard en hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. 
 • Basiscursus De hele standaard wordt doorgenomen aan de hand van een casus. De cursus is handig voor zorggroepen die beginnen met zorgprogramma’s CVRM, maar kan ook zeker dienen als opfriscursus bij de implementatie van de aangepaste standaard.  In deze cursus is facultatief aandacht voor de opzet van een zorgprogramma en implementatie in de praktijk
 • Verdiepingscursus, aan de hand van complexe casuïstiek wordt de verdieping gezocht. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die al langer met CVRM bezig zijn.
 • CVRM voor doktersassistentes, In deze cursus wordt op begrijpelijke wijze de standaar uitgelegd. Specifiek gericht op het werk van doktersassistentes
 • Online, er zal een korte e-learning worden ontwikkeld op basis van de update die gebruikt kan worden om snel de nieuwe richtlijn tot je te nemen of als voorbereiding op het onderwijs
 • Feitenboekje, Het boekje wat gebruikt wordt bij het onderwijs wordt aangepast. Het geeft een beknopt overzicht van de standaard en is bij het maken van de casus tijdens het onderwijs bijzonder handig gebleken
 • Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur. 
 • Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelplan
 • Module Behandeling: leefstijl en medicatie  (incl werkingsmechanisme)
 • Module bloeddruk meten
terug naar boven

Uitgebreide achtergronden en voorbeelden bij de standaard beroerte worden besproken, met het accent op de rol van de huisartspraktijk in diagnostiek, acteren in de acute situatie en- niet in het minst- de rol van huisarts en POH in nazorg en secundaire preventie.

Duur: 2 uur

Doel: Kennis over het handelen in de acute fase en de instuurtijd, de behandeling in het ziekenhuis en CVA ketens, secundaire preventie bij beroerte en de organisatie van nazorg beroerte in de huisartspraktijk en bij ketenpartners

Doelgroep: huisarts en POH/ELV

Niveau: elk niveau

terug naar boven

Inhoud: Beeldend wordt de standaard ritmestoornissen uit de doeken gedaan, aan de orde komen onder andere vroegdetectie; screenen of casefinding, behandeling in de eerste en tweede lijn, antistolling met uitleg en handreiking over de nieuwere NOAC’s. Deze scholing is bijvoorbeeld warm aanbevolen als start van RTA. Naast veel inhoudelijke informatie is er ook casuïstiek om mee aan de slag te gaan. Er is ook een casus specifiek voor POH/ELV.

Duur 2 uur

Doel: Huisarts op de hoogte brengen van met name belang van vroege opsporing en hoe dat dan te doen en het belang van adequate en tijdige behandeling

Doelgroep vooral huisartsen en POH/ELV

Niveau elk niveau

Inhoud: Deze cursus bevat de hele cursus Atriumfibrilleren, daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan en geoefend met voor de eerste lijn relevante ritmestoornissen.

Duur 4 uur

Doel: Huisarts op de hoogte brengen van met name belang van vroege opsporing en hoe dat dan te doen en het belang van adequate en tijdige behandeling

Doelgroep vooral huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV

Niveau gevorderd

terug naar boven

Inhoud: Aan de hand van stellingen en diepgaande inhoud wordt de cursist meegenomen in vooral de diagnostiek en behandeling van PAV en de belangrijke rol van de eerste lijn in vooral de behandeling. Nieuwste inzichten over Enkel Arm Index en gebruik van het vaatlab.

Duur: 2 uur

Doel:  Kennis van pathogenese en risicofactoren, bekendheid met de epidemiologie in de eerste lijn, kliniek, diagnostiek en behandeling. Vooral besef dat verreweg de meeste patiënten adequaat behandeld worden in de 1e lijn.

Doelgroep: huisartsen en POH/ELV

Niveau: elk niveau

terug naar boven

Inhoud: aan de hand van een door de scholing verweven casus wordt de meest recente standaard hartfalen behandeld. Er ligt een accent op de vroegdiagnostiek en de rol van de POH daarin.

Duur: 2 uur

Doel: herkennen van hartfalen en bekendheid met de oorzaken. Welke soorten hartfalen kun je onderscheiden en wat is de behandeling. Hoe kunnen we hartfalenzorg in de 1e lijn organiseren? 

Doelgroep: POH/ELV en huisarts

Niveau: elk niveau 

Inhoud: aan de hand van een door de scholing verweven casus wordt de meest recente standaard hartfalen behandeld. De nieuwste behandelopties en richtlijnen en de evidence die daar onderligt wordt op kritische wijze besproken.

Duur: 2 uur

Doel: herkennen van hartfalen en bekendheid met de oorzaken. Welke soorten hartfalen kun je onderscheiden en wat is de behandeling. Hoe kunnen we hartfalenzorg in de 1e lijn organiseren? Welke transmurale afspraken zijn er van belang. Hoe organiseer ik het palliatief traject bij hartfalen.

Doelgroep: huisarts

Niveau: gevorderd

terug naar boven

In deze interactieve scholing worden de NHG-Standaarden ‘Acuut Coronair Syndroom’, ‘Stabiele Angina Pectoris’ op een speelse manier behandeld met veel achtergrondinformatie. 

Deze presentatie is opgedeeld in zes hoofdstukken (‘kernen’) die een aantal relevante aspecten van POB in de eerste lijn belichten. In iedere kern is er ruimte voor theorie, casus en vragen. Elke kern wordt afgesloten met de leerpunten.

Duur: 2 tot 4 uur

Doel: kennis van de standaarden ACS en stabiele AP, bekwaamheid in diagnosticeren en vervolgbeleid. Wanneer wel/niet verwijzen. Welke diagnostiek is nodig en wat doen we in de eerste lijn. Hoe is de zorg georganiseerd.

Doelgroep: huisarts

Niveau: gevorderd

terug naar boven

Inhoud: Genderverschillen risicofactoren op en verschijnselen van hart- en vaatziekten. Accent op microvasculaire coronaire dysfunctie, met behulp van een casus en relevante theorie.

Duur 2 uur

Doel:  Deelnemers nemen kennis van de genderverschillen bij cardiovasculaire risicofactoren en hart- en vaatziekten en krijgen een genuanceerd beeld van de vaak kleine verschillen tussen man en vrouw.

Doelgroep: huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV

Niveau: gevorderd

terug naar boven

Inhoud: Aan de hand van een aantal voorbeelden en casus wordt de standaard nierschade uit de doeken gedaan en praktische handvatten gegeven hoe hier in de praktijk mee om te gaan

Duur : 2 uur (korter versie als module 1 uur)

Doel: kennis krijgen van definitie en diverse stadia van CNS en de daarmee samenhangende risico’s op hart- en vaatziekten en progressie van de nierschade. De diagnostiek en diagnostiek en behandeling CNS

Doelgroep: huisartsen en POH/ELV

Niveau elk niveau, kennis standaarden CVRM en CNS gewenst

terug naar boven

Inhoud: De SGLT2 remmers lijken wel een panacee in de cardiovasculaire geneeskunde. De onderliggende onderbouwing de indicaties en contra-indicaties worden op duidelijke wijze besproken. In de uitgebreide versie wordt er met casuïstiek tevens geoefend.

Duur: 2 uur (korter versie als module 1 uur)

Doel: De deelnemer is bekent met SGLT2 remmers en is in staat ze waar nodig in de praktijk in te zetten.

Niveau: gevorderd

terug naar boven

De tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen wordt verzorgd door de Universiteit Maastricht.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 
Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Meer informatie is te vinden op kaderopleiding-hart-en-vaatziekten en bij de opleidingscoördinator Andrew Oostindjer

Een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen vindt u op www.nhg.org.

terug naar boven

NAAMDUURKOSTEN
CVRM Update2,0 uur€ 450,00
CVRM beginners3.0 uur€ 750,00
CVRM gevorderden3.0 uur€ 750,00
CVRM dokterassistenten2,0 uur€ 450,00
module behandeling1,5 uur€ 375,00
module bloeddruk meten1,5 uur€ 375,00
module risicocommunicatie1,5 uur€ 375,00
cursus Pijn op de Borst2,0 uur€ 450,00
cursus hartfalen2,0 uur€ 450,00
cursus ritmestoornisen/ atrium fibrilleren4,0 uur€ 750,00
cursus atriumfibrilleren2,0 uur€ 450,00
cursus periveer arterieel vaatlijden2,0 uur€ 450,00
cursus CVA2,0 uur€ 450,00
cursus chronisch nierschade kort1,5 uur€ 375,00
cursus chronisch nietschade uitgebreid2,0 uur€ 450,00
cursus het vrouwenhart2.0 uur€ 450,00
cursus SGLT2 remmers1,5 uur€ 375,00
ECG cursus 3 avonden2,5 u per avond€ 1.500,00
ECG gevorderden 1 + 24,0 uur€ 750,00
€ 165,00
€ 90,75
terug naar boven