Scholingsaanbod HartvaatHAG

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek / eerstelijns verpleegkundigen, voor doktersassistenten op aanvraag.

Docenten zijn kaderhuisartsen hartvaatziekten. Zo nodig kan de HartVaatHAG een docent helpen zoeken.

Op deze pagina vind u de volgende onderwerpen:

Onderwijs rond de richtlijn CVRM 2019

 • update
 • basiscursus
 • verdieping voor gevorderden
 • gevorderden online
 • modulair onderwijs

Update NHG-Standaard CVRM; verschillen tussen nieuwe en oude standaard en hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. Er is een e-learning als pre-test voorhanden die eventueel ook te gebruiken is als verdieping plenair tijdens het te geven onderwijs.

Basiscursus voor zorggroepen die beginnen met zorgprogramma verhoogd vasculair risico (VVR) primaire preventie. Specifiek is opzet zorgprogramma en implementatie in de praktijk.

Gevorderden , aan de hand van complexe casuïstiek wordt de verdieping gezocht. 

Vanf 1 juli is deze scholing ook online te volgen. link naar de scholing

Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur. Er kunnen ook meerdere modules op één avond gecombineerd worden

 • Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelplan
 • Module Behandeling: leefstijl en medicatie  (incl werkingsmechanisme)
 • Module leefstijl
 • Module Lipiden
 • Module bloeddruk meten
 • Module chronische nierschade 
 • Module het vrouwenhart 

Bij deze scholingen wordt een handig feitenboekje meegeleverd. Het feitenboekje is ook los te bestellen á € 4,– per stuk via hartvaathagnascholing@gmail.com (minimumafname is 10 stuks)

ECG cursus voor niet cardiologen.

Deze cursus is modulair opgebouwd en kan in de basis (module 1 t/m 5) op twee dagdelen van ruim 4 uur gegeven worden of op 3 of 4 avonden van 2 tot 2 ½ uur.   De modules zijn:

 1. Indicaties voor een ECG in de eerste lijn 
 2. Het ECG maken, kwalioteit beoordeling
 3. Hoe werkt het ECG (geleiding, afleidingen, van pomp naar papier)
 4. De ECG 10+ methode
 5. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau basis)
 6. 11 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau gevorderd)
 7. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau gevorderd)

Overig onderwijs op het gebied van hart en vaatziekten

 • CVA
 • DOAC’s
 • AF, Atriumfibrilleren en andere ritmestoornissen
 • PAV, periveer arterieel vaatlijden
 • Hartfalen (ook voor doktersassistentes)
 • Acuut coronair syndroom 
 • Het vrouwenhart
 • CNS, Chronisch Nierschade

Voor aanvragen van het onderwijs neemt u contact op met Els Bos, hartvaathagnascholing@gmail.com.

Aanvullende informatie over scholingen

 • De kosten voor de programma’s bedragen € 750,- per dagdeel (3-4 uur),
 • De kosten voor de modules bedragen € 375,-
 • De ECG cursus module 1 t/m 5 kost € 1500,-
 • De aanvullende ECG cursus module 6 & 7 kost € 750
 • Wanneer scholingen meerdere keren worden gegeven dan geldt telkens een korting van 20% vanaf de tweede keer.
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 • Reiskosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.
 • Al onze scholingen zijn ook prima te verzorgen met ZOOM of een vergelijkbaar medium

Accreditatie

Voor de hier volgende scholingen is accreditatie verkregen. Voor de overige scholingen moet accreditatie nog opnieuw per gegeven scholing worden aangevraagd*. Els Bos kan u daar desgewenst mee van dienst zijn (hartvaathagnascholing@gmail.com) *voor al onze scholingen is eerder accreditatie verkregen

 • CVRM Update : ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 
 • CVRM verdieping : ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 
 • ECG cursus :  ABC1 (huisartsen)

NHG-aanbod

Kaderhuisartsen HVZ zijn ook beschikbaar voor het geven van onderwijs uit het aanbod van het NHG. Dit geldt met name voor de StiP (Standaard in de Praktijk) cursussen op het terrein van hart- en vaatziekten. Hierbij worden de prijzen van het NHG gehanteerd.

Tweejarige NHG-kaderopleiding 

De tweejarige NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten voor huisartsen wordt verzorgd door de Universiteit Maastricht.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 

Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen vindt u op www.nhg.org.

Klachtenregeling

 1. Alle geschillen welke tussen de afnemer van het onderwijs en de HartvaatHAG opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, die bij de aanschaf van HartvaatHAG-onderwijs wordt getekend, zullen partijen in eerste instantie gezamenlijk proberen op te lossen, zo nodig met behulp van mediation. Partijen zullen zich in deze wenden tot het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 2. Als onderling geen overeenstemming wordt bereikt zal de partij die mediation verlangt daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. De mededeling dient tevens te bevatten een aanduiding van het onderwerp waarover de mediation verlangd wordt.
 3. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld
 4. Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het voorleggen van het geschil aan een mediator, dan wel indien het niet mogelijk is gebleken het geschil middels mediation op te lossen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan een competente arrondissementsrechtbank
 5. Alle klachten zullen minimaal 2 jaar worden bewaard
 6. De klachtenprocedure wordt gepubliceerd op de website van de HartvaatHAG; www.hartvaathag.org