Scholingsaanbod HartvaatHAG

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek / eerstelijns verpleegkundigen, voor doktersassistenten op aanvraag.

Docenten zijn kaderhuisartsen hartvaatziekten. Zo nodig kan de HartVaatHAG een docent helpen zoeken.

Op deze pagina vind u de volgende onderwerpen:

Onderwijs rond de richtlijn CVRM 2019

Bij deze scholingen wordt een handig feitenboekje meegeleverd.  (minimumafname is 10 stuks) Het feitenboekje is niet los te bestellen

terug naar boven

Overig onderwijs op het gebied van hart en vaatziekten

 • Pijn op de borst

Online aanbod in samenwerking met SCEM

Geaccrediteerde e-learning over hart- en vaatziekten; voor iedereen en overal toegankelijk. Volg de cursus(sen) naar keuze op ieder gewenst moment, in eigen tempo, zonder reistijd


Hartfalen
Mede in samenwerking met de Hartstichting tot stand gekomen. 
Voor huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen die op de hoogte willen zijn van de recente aanpassingen in de NHG-Standaard en praktisch willen leren werken met de nieuwe versie.
Meer informatieCVRM voor gevorderdenU wordt meegenomen in een viertal casus, waarin u geconfronteerd wordt met diverse dilemma’s. De adviezen van de richtlijncommissie en de onderbouwing daarvan worden besproken. Deze e-learning is voor zorgprofessionals die al een tijdje aan de slag zijn met de nieuwe standaard.
Meer informatie
Bewezen effectieve stoppen-met-roken interventie in 30 seconden

 

Hoe kunt u in een halve minuut levensreddend advies geven? Leer over deze interventie ‘VBA’ (onderdeel van de NHG-standaard Stoppen met roken), een niet-confronterende methode die door elke zorgverlener kan worden toegepast.
Meer informatie

Aanvragen gratis proefvoucher Eerst kennis maken met onze online leeromgeving en één van onze modules? Vraag dan een poefvoucher aan via: online-nascholing@scem.nl (Geef in uw e-mail aan naar welke module uw voorkeur uitgaat.). 

terug naar boven

Aanvullende informatie over scholingen

Voor aanvragen van het onderwijs neemt u contact op met Henriëtte van Mourik, hartvaathagnascholing@gmail.com.

 • De kosten voor de programma’s bedragen € 750,- per dagdeel ( tot 4 uur),
 • De kosten voor de modules bedragen € 375,-
 • De ECG cursus module 1 t/m 5 kost € 1500,-
 • De aanvullende ECG cursus module 6 & 7 kost € 750
 • Wanneer scholingen meerdere keren worden gegeven dan geldt telkens een korting van 20% vanaf de tweede keer.
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken
 • Kosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.
 • Al onze scholingen zijn ook prima te verzorgen met ZOOM of een vergelijkbaar medium

Accreditatie

Voor de hier volgende scholingen is accreditatie verkregen. Voor de overige scholingen moet accreditatie nog opnieuw per gegeven scholing worden aangevraagd*. Henriëtte van Mourik kan u daar desgewenst mee van dienst zijn (hartvaathagnascholing@gmail.com) *voor al onze scholingen is eerder accreditatie verkregen

 • Pijn op de Borst: ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 
 • ECG cursus :  ABC1 (huisartsen)

terug naar boven

NHG-aanbod

Kaderhuisartsen HVZ zijn ook beschikbaar voor het geven van onderwijs uit het aanbod van het NHG. Dit geldt met name voor de StiP (Standaard in de Praktijk) cursussen op het terrein van hart- en vaatziekten. Hierbij worden de prijzen van het NHG gehanteerd.

Tweejarige NHG-kaderopleiding 

De tweejarige NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten voor huisartsen wordt verzorgd door de Universiteit Maastricht.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 

Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Hier vindt u een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen

terug naar boven

Klachtenregeling

Klachtenregeling HartvaatHAG scholingsaanbod

 1. Alle geschillen welke tussen de afnemer van het onderwijs en de HartvaatHAG opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, die bij de aanschaf van HartvaatHAG-onderwijs wordt getekend, zullen partijen in eerste instantie gezamenlijk proberen op te lossen. De afnemer wendt zich bij een klacht tot de onderwijs coördinator of – indien gewenst- tot het bestuur van de HartvaatHAG
 2. Na het indienen van een klacht zal de HartvaatHAG binnen 4 weken een reactie geven.
 3. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld
 4. Als onderling geen overeenstemming wordt bereikt zal de partij die mediation verlangt daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. De mededeling dient tevens te bevatten een aanduiding van het onderwerp waarover de mediation verlangd wordt. Partijen zullen zich in deze wenden tot het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ( Mirjam Sijp, Secretaresse Nederlands Huisartsen Genootschap M.Sijp@nhg.org tel. 088-506 56 23). De onafhankelijke derde doet een bindende uitspraak.
 5. Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het voorleggen van het geschil aan een mediator, dan wel indien het niet mogelijk is gebleken het geschil middels mediation op te lossen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan een competente arrondissementsrechtbank.
 6. Alle klachten zullen minimaal 2 jaar worden bewaard
 7. De klachtenprocedure wordt gepubliceerd op de website van de HartvaatHAG; www.hartvaathag.org

terug naar boven

 • CVRM module update
  • Inhoud: Veranderingen in standaard CVRM 2019, risicoschatten en communicatie, welke tools hij / zij kan gebruiken, welke beperkingen er zijn. Streefwaarden diverse situaties betreffende bloeddruk en LDL-cholesterol en kennis over behandeldoelen ouderen en jongeren. Er is een e-learning als pre-test voorhanden die eventueel ook te gebruiken is als verdieping plenair tijdens het te geven onderwijs.
  • Duur: 1 ½ uur
  • Doel: De deelnemer kan op een juiste manier de nieuwe standaard CVRM in de praktijk toepassen
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: vooral nuttig voor wat gevorderden 

terug naar boven

 • CVRM basiscursus
  • Inhoud: Opzet van ketenzorg CVRM, inhoudelijke behandeling gehele standaard CVRM 2019 aan de hand van een door de scholing verweven casus.
  • Duur: 3 uur
  • Doel: deelnemers zijn op de hoogte van de inhoud van de standaard CVRM 2019, kunnen met de kennis over ketenzorg een aanvang maken met het uitvoeren van zorgprogramma van de zorggroep.
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: vooral nuttig voor groepen die beginnen met de keten CVRM 

terug naar boven

 1. CVRM voor doktersassistentes
  • Inhoud: Veranderingen in standaard CVRM 2019, Risicoschatten en communicatie, beperkingen verschillende tools (bv U-prevent.nl). Kennis van diverse manieren van bloeddruk meten en over streefwaarden diverse situaties betreffende bloeddruk en LDL-cholesterol. Kennis over behandeldoelen ouderen en jongeren
  • Duur 2 uur
  • Doel: De deelnemer kan op een juiste manier de nieuwe standaard CVRM in de praktijk toepassen en op juiste gronden de huisarts raadplegen.
  • Doelgroep: doktersassistentes eerste lijn
  • Niveau, zowel interessant voor praktijken die beginnen met ketenzorg als die er al mee aan de slag zijn

terug naar boven

 • CVRM cursus gevorderden
  • Inhoud: Aan de hand van een viertal casussen woorden ingewikkelde dilemma’s behandeld over respectievelijk Lipiden en statines, Secundaire hypertensie, ouderen en risico verhogende factoren
  • Duur: 3 uur
  • Doel: De deelnemer kan op een juiste manier de standaard CVRM in de praktijk toepassen, ook bij ingewikkelde casuïstiek
  • Doelgroep: huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV
  • Niveau: specifiek gemaakt voor gevorderden 

terug naar boven

 • CVRM module risicoschatten
  • Inhoud: Kennis over risicoschatting CVRM en over risicocommunicatie
  • Duur 1 uur
  • Doel: De deelnemer kan op een juiste manier het CVR risico van een patiënt inschatten, en weet met welke tools deze informatie aan de patiënt over te brengen.
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: vooral nuttig voor wat gevorderden 

terug naar boven

 • CVRM module behandeling
  • Inhoud: Behandeling risico factoren: leefstijl, bloeddruk, lipiden, verschillen ouderen en jongeren
  • Duur: 1 – 1 ½ uur
  • Doel: Module gaat in op beïnvloeden van risicofactoren op hart- en vaatziekten. Aandacht wordt besteed aan leefstijl, medicatie en verschillen bij diverse leeftijdsgroepen, deelnemers kunnen de opgedane of verfriste kennis na het volgen van dit onderwijs in praktijk brengen.
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: Zowel voor groepen die beginnen met een zorgprogramma CVRM, als voor groepen die daar al langer mee aan de slag zijn.

terug naar boven

 • CVRM module leefstijl
  • Inhoud: Determinanten van ziekte en gezondheid, omgevingsfactoren en leefstijlfactoren die invloed hebben op het risico op hart- en vaatziekten. Tools voor gedragsverandering
  • Duur 1- ½ uur
  • Doel: De deelnemer is op de hoogte van diverse determinanten die risicofactoren beïnvloeden en mogelijkheden om patiënten te helpen hun gedrag aan te passen.
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: vooral nuttig voor wat gevorderden 

terug naar boven

 • CVRM module Lipiden
  • Inhoud: Lipiden: fysiologie, pathogenese atherosclerose, belang van HDL cholesterol, belang en behandeling nieuwe richtlijn CVRM 2019
  • Duur: 1 uur
  • Doel: deelnemer kent de aanbevelingen in de standaard CVRM 2019 en kan die in de praktijk toepassen, en kent de onderbouwing en bestaande evidence betreffende deze adviezen.
  • Doelgroep: huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV
  • Niveau: vooral nuttig voor wat gevorderden 

terug naar boven

 • CVRM module bloeddruk meten
  • Inhoud: Hoe meet je bloeddruk nauwkeurig en met welke methoden
  • Waarom is nauwkeurig meten  belangrijk, Interpretatie uitslagen en wat is nieuw/anders in 2019 richtlijn t.o.v. versie uit 2011
  • Duur: 1 uur
  • Doel: De deelnemer kan op een juiste manier de bloeddruk bepalen en heeft kennis van de voor- en nadelen van de diverse methoden.
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau: Zowel voor groepen die beginnen met een zorgprogramma CVRM, als voor groepen die daar al langer mee aan de slag zijn.

terug naar boven

 • Module Chronisch nierschade korte en uitgebreide versie
  • Inhoud: Aan de hand van een aantal voorbeelden en casus wordt de standaard nierschade uit de doeken gedaan en praktische handvatten gegeven hoe hier in de praktijk mee om te gaan
  • Duur : 1 ½ uur (korter versie als module 1 uur)
  • Doel: kennis lrijgen van definitie en stadiering van CNS, risico op HVZ en diagnostiek en behandeling CNS
  • Doelgroep: huisartsen en POH/ELV
  • Niveau geen specifiek niveau, kennis standaarden CVRM en CNS gewenst

terug naar boven

Opzet ECG-onderwijs HartvaatHAG

Het onderwijs is modulair opgebouwd;

 1. Indicaties voor een ECG in de 1e lijn
 2. Het ECG maken, kwaliteit en beoordeling
 3. Hoe werkt het ECG (geleiding, afleidingen, van pomp naar papier)
 4. de ECG 10+ methode
 5. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau: basis)
 6. 11 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau: gevorderd)
 7. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau: gevorderd)

De basis (module 1 t/m 5) kan in drie dagdelen door een kaderhuisarts Hart- en vaatziekten worden verzorgd. Daarnaast zijn er nog drie verdiepende bijeenkomsten mogelijk. 

De vierde bijeenkomst kan worden ingepland met een lokale cardioloog om opgekomen vragen uit de voorgaande bijeenkomsten en bijvoorbeeld eigen ECG’s te bespreken.

De laatste 2 dagdelen (module 6 en 7) zijn bedoeld voor verdere verdieping en kunnen naar wens samen met een cardioloog verzorgd worden.

DagdeelInhoudDuurdocent
1Modules 1 t/m 32 ½ uurkaderhuisarts
2Module 42 ½ uurkaderhuisarts
3Module 52 uurkaderhuisarts
(facultatief)Meet the expert2 uurKaderhuisarts en cardioloog
(facultatief)Module 62 uurKaderhuisarts evt. met cardioloog
6 (facultatief)Module 72 uurKaderhuisarts evt.  met cardioloog
 Afbeeldingsresultaat voor ecg 10+
Ondersteunend kan gebruik gemaakt worden van het leer- en het oefenboek van Karen Konings en Robbert Willemsen. Zij onderhouden ook deze cursus. 
(online te bestellen o.a. bij BSL of BOL) 

terug naar boven

 • CVA
  • Uitgebreide achtergronden en voorbeelden bij de standaard beroerte worden besproken, met het accent op de rol van de huisartspraktijk in diagnostiek, acteren in de acute situatie en- niet in het minst- de rol van huisarts en POH in nazorg en secundaire preventie.
  • Duur: 2 uur
  • Doel: Kennis over het handelen in de acute fase en de instuurtijd, de behandeling in het ziekenhuis en CVA ketens, secundaire preventie bij beroerte en de organisatie van nazorg beroerte in de huisartspraktijk en bij ketenpartners
  • Doelgroep: huisarts en POH/ELV
  • Niveau: elk niveau

terug naar boven

 • DOAC’s in de eerste lijn
  • Inhoud: Handvatten voor het omgaan met de nieuwere NOAC’s indicaties en valkuilen voor zowel primaire voorschrijvers als voor huisartsen die na verloop van tijd de herhalingen gaan voorschrijven en controles over nemen
  • Duur: 1 uur
  • Doel: Huisarts is goed op de hoogte van voor- en nadelen van NOAC’s en is naast vevoegd ook bekwaam met deze middelen om te gaan.
  • Doelgroep: huisartsen
  • Niveau: elk niveau

terug naar boven

 • Ritmestoornissen, atriumfibrilleren
  • Inhoud: Beeldend wordt de standaard ritmestoornissen uit de doeken gedaan, aan de orde komen onder andere vroegdetectie; screenen of casefinding, behandeling in de eerste en tweede lijn, antistolling met uitleg en handreiking over de nieuwere NOAC’s
  • Duur 2 uur
  • Doel: Huisarts op de hoogte brengen van met name belang van vroege opsporing en hoe dat dan te doen en het belang van adequate en tijdige behandeling
  • Doelgroep vooral huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV
  • Niveau gevorderd

terug naar boven

 • Perifeer arterieel vaatlijden
  • deze scholing is momenteel in onderhoud

terug naar boven

 • hartfalen
  • Inhoud: aan de hand van een door de scholing verweven casus wordt de meest recente standaard hartfalen behandeld. Er ligt een accent op de vroegdiagnostiek en de rol van de POH daarin.
  • Duur: 2 uur
  • Doel: herkennen van hartfalen en bekendheid met de oorzaken. Welke soorten hartfalen kun je onderscheiden en waat is de behandeling. Hoe kunnen we hartfalenzorg in de 1e lijn organiseren? 
  • Doelgroep: POH/ELV en huisarts / aparte scholing voor doktersassistentes beschikbaar
  • Niveau: elk niveau 

terug naar boven

 • Het vrouwenhart
  • Inhoud: Genderverschillen risicofactoren op en verschijnselen van hart- en vaatziekten. Accent op microvasculaire coronaire dysfunctie, met behulp van een casus en relevante theorie.
  • Duur 2 uur
  • Doel:  Deelnemers nemen kennis van de genderverschillen bij cardiovasculaire risicofactoren en hart- en vaatziekten en krijgen een genuanceerd beeld van de vaak kleine verschillen tussen man en vrouw.
  • Doelgroep: huisartsen en geïnteresseerde POH/ELV
  • Niveau: specifiek gemaakt voor gevorderden 

terug naar boven