HartvaatHAG congres 2023 : 12 oktober

BEROERD IN HVZ

WAT DOEN WE GOED EN WAT KAN BETER 

Aanmelden kan al via deze link

Het HartvaatHAG dubbelcongres 2023 zal in het teken staan van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Atriumfibrilleren- en Beroertezorg. We verzorgen een geaccrediteerd congres voor huisartsen en een voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Een enkel onderdeel kan worden bezocht door zowel huisartsen als praktijkondersteuners. In ieder geval valt daar voor beiden veel te horen en koppels hebben na het congres veel te bespreken over wat er is geleerd.

De datum is vastgesteld op donderdag 12 oktober in De Basiliek te Veenendaal of online

Naast de twee hoofdthema’s, die natuurlijk van alles met elkaar te maken hebben, is er voldoende aandacht voor andere interessante actuele thema ’s op het gebied van hart- en vaatziekten. 

We gaan in op de nieuwste standaarden en inzichten, zoals de revolutionaire mogelijkheden van nieuwe beeldvormende technieken bij het iCVA en de verworvenheden van de ALL IN studie met betrekking tot een betere behandeling van Atriumfibrilleren. In het bijzonder het effect van begeleiding door de praktijkondersteuner en leefstijlaanpassing op de sterftecijfers. Daarnaast bespreken we het belang van vroegdiagnostiek bij atriumfibrilleren en het tijdig inzetten van een behandeling ter verlaging van het risico op een iCVA. Daar valt nog veel te winnen.

We hebben een boeiend programma samengesteld, met interessante sprekers. We maken gebruik van gevarieerde werkvormen zoals afwisselend plenaire zittingen en workshops, de erg gewaardeerde ECG quiz, en natuurlijk is er weer ruimte voor de elevator pitches waarin huisartsen in opleiding tot onderzoeker ons meenemen in hun lopende onderzoeken; wetenschap In de maak dus, de basis voor onze nieuwe standaarden.

Al met al maken wij een aansprekend programma relevant voor de eerste lijn op het terrein van hart- en vaatziekten.

Aanmelden kan al via deze link :aanmelden HartvaatHAG dubbelcongres 2023