SCHOLING PIJN OP DE BORST

SCHOLING PIJN OP DE BORST IS GEHEEL VERNIEUWD.

gebaseerd op de NHG-STANDAARD M43 Versie 4.0 december 2019 Stabiele angina pectoris

Het is en bijzonder leuke interactieve scholing geworden die, nagelang je gebruikt maakt van de vele mogelijkheden, zowel voor een korte scholing van 2 uur of voor een dagdeelvullend programma gebruikt kan worden.

De scholing geeft praktische handvatten om met dit lastige onderwerp in de praktijk beter om te gaan en onnodige verwijzingen te voorkomen.

Deze presentatie is opgedeeld in zes hoofdstukken (‘kernen’) die een aantal relevante aspecten van POB in de eerste lijn belichten. Iedere kern is op dezelfde manier opgebouwd:

Elke kern begint met een ‘zoomdia’ vanwaaruit je de vaste elementen van iedere kern kunt aanklikken (i.e. een casus, een aantal vragen en de antwoorden op de vragen die meteen ook de leerpunten vormen).

Door in de presentatiemodus op het symbooltje van de dokter (casus), de cijfers (de vragen) of de exitpijl (de leerpunten van de betreffende kern) te klikken, ga je naar die respectievelijke onderdelen.

Aan het einde van ieder onderdeel keer je vanzelf weer terug naar de zoomdia. Je kunt de volgorde zelf bepalen en als je de casus en/of een of meerdere vragen wil weglaten, klik je die gewoon niet aan. Afhankelijk van de tijd kun je er bijvoorbeeld voor kiezen de casus kort plenair te presenteren zonder discussie, of zelfs weg te laten.

DE INHOUD VAN DE CURSUS:

De scholingen van de HartvaatHAG worden ontwikkeld om onze leden te voorzien van up to date onderwijsmateriaal. De scholingen worden verzorgd door een kaderhuisarts Hart- vaatziekten.

accreditatie is aangevraagd: ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 

voor informatie en bestellen scholingen neem contact op met: hartvaathagnascholing@gmail.com