webinar: Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen

woensdag 23 juni 2021 (live opgenomen)

Deze online cursus is na te kijken : https://youtu.be/r14HodBjhhA

Drie leden van de Standaard-commissie bespreken de belangrijkste wijzigingen van de Standaard 2021. Die is op belangrijke punten aangepast, waardoor een goede voorbereiding noodzakelijk is. Zo wordt er niet langer gesproken van ‘systolisch’ of ‘diastolisch’ hartfalen maar van hartfalen met een al dan niet verminderde ejectiefractie (HFpEF, HFmrEF of HFrEF). Verder worden thiazidediuretica en digoxine niet langer aanbevolen voor de behandeling van hartfalen in de eerste lijn.

De sprekers doorlopen de nieuwe Standaard aan de hand van vier interessante vragen, zodat je weet hoe je werkwijze gaat veranderen:

  1. Wat is de rol van de huisarts en de praktijkondersteuner bij de screening op / het vinden van HF?
  2. Hoe ziet het diagnostisch traject er uit en wat kan er in de eerste lijn?
  3. Hoe ziet de behandeling van HF er uit en wat zijn de verschillen tussen HFpEF en HFmrEF/HFrEF?
  4. Wat is de prognose van HF?

Sprekers
Prof.dr. Rudolf A. de Boer, cardioloog UMCG
Prof.dr. Frans Rutten, hoogleraar huisartsengeneeskunde UMCU
Eric Lambermon, kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Moderator: Aafke Snoeijen, kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Chat moderator: Paul Smits, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Deze online cursus is na te kijken : https://youtu.be/r14HodBjhhA

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen