Onderwijs HartvaatHAG in Coronatijd

De HartvaatHAG heeft een uitgebreid actueel scholingsaanbod op het gebied van hart- en vaatziekten in de eerste lijn. In deze tijd van Corona is het voorlopig niet mogelijk om klassikaal onderwijs te verzorgen. Om als huisarts, praktijkondersteuner of eerstlijns-verpleegkundige toch up to date te blijven heeft de HartvaatHAG een paar nieuwe initiatieven genomen.

Ten eerste kan alle onderwijs prima via bijvoorbeeld Zoom gegeven worden door de lokale kaderhuisarts Hart- en vaatziekten. Kaderhuisartsen kunnen bij de onderwijscommissie terecht voor tips en advies over het gebruik van Zoom. Met het in achtnemen van de meest recente veiligheidstools en verantwoord gebruik wordt Zoom door diverse universiteiten en bijvoorbeeld Huisartsopleiding Nederland als een veilig vehikel voor het onderwijs ingezet. Het biedt een gebruiksvriendelijk platvorm voor docent en cursisten en heeft een aantal handige mogelijkheden die het gemis aan persoonlijk contact met de groep enigszins compenseren.

Continue scholing casuïstiek: De HartvaatHAG is druk bezig met de voorbereidingen een tweewekelijkse geaccrediteerde e-learning te maken. In iedere e-learning wordt een, voor de praktijkondersteuner en huisarts herkenbare, virtuele patiënt besproken. Door te oefenen met casussen leert u beter om te gaan met de verschillende dilemma’s binnen het cardiovasculair risicomanagement. Deze scholing, online,  is nu natuurlijk erg praktisch. We verwachten dat het ook na de coronatijd in een behoefte zal voorzien, omdat we voorbeelden bespreken die, voor elke praktijkondersteuner en huisarts uit de dagelijkse praktijk zeer herkenbaar zal zijn. We gaan praktische handvatten geven om u in staat te stellen samen met de patiënt tot een persoonlijk behandelplan te komen. 

Cursus CVRM voor gevorderden online: We werken momenteel aan een online versie van de cursus CVRM voor gevorderden. In deze cursus voor huisartsen en praktijkondersteuners die al een tijdje aan de slag zijn met de nieuwe standaard CVRM wordt u meegenomen in een viertal casus waarin u geconfronteerd wordt met diverse dilemma’s en waarin de adviezen van de richtlijncommissie en de onderbouwing daarvan besproken worden. Ook deze cursus zal binnenkort geaccrediteerd worden aangeboden.